Velg standard tekst
 • Din CV er meget viktig for å få en jobb. Jeg har derfor gått gjennom din CV på arbeidsplassen.no og har notert ned ting som kan gjøre den mer interessant for arbeidsgivere. Her er de konkrete forslagene jeg anbefaler at du ser på for din CV:
Personalia
 • Du har ikke lagt inn en e-postadresse. Det er viktig for arbeidsgiver å ha det for å kunne ta kontakt med deg eller for å sende deg informasjon. Legg inn din e-postadresse for å være lett tilgjengelig.
 • Du har en e-postadresse som jeg anbefaler sterkt at du endrer, da den ikke er nøytral. Det er opp til deg å bestemme, men du fremstår som mer seriøs overfor en arbeidsgiver med en e-postadresse som er nøytral. E-postadresser kan du opprette gratis på for eksempel gmail.com.
 • Du har ikke lagt inn ditt telefonnummer. Det trenger arbeidsgiver for å kunne komme i kontakt med deg. Legg til ditt telefonnummer for å være lett tilgjengelig.
Sammendrag
 • Du har ikke skrevet et sammendrag om deg selv. Dette er kanskje det viktigste du legger inn, fordi sammendraget er det første arbeidsgivere leser når de skal finne en person med relevant erfaring og kompetanse. I sammendraget kan du fortelle kort om din viktigste kompetanse og arbeidserfaring, og kort hva som er dine styrker og hvordan du er som person. Eksempler er nøyaktig, arbeidsom, kreativ, god kollega, liker å jobbe i grupper, eller noe annet som beskriver deg. Mulighetene er mange, men hold det kort og unngå å skrive alder eller årstall slik at sammendraget ikke blir utdatert etter hvert som tiden går. Hvis du ser videoen jeg har sendt link til, vil du få gode tips om hvordan du skriver et sammendrag. Lag en god beskrivelse av deg selv, så du blir synlig og interessant for en potensiell arbeidsgiver.
 • Unngå å skrive alder eller årstall i sammendraget slik at det ikke blir utdatert etter hvert som tiden går.
 • Sammendraget du har laget bør gjøres om. Du må få med mer om deg selv, hvem du er som person, og hvilken kompetanse og erfaring du har. Sammendraget er det første arbeidsgivere leser når de skal finne en person med relevant erfaring og kompetanse. I sammendraget kan du fortelle kort om din viktigste kompetanse og arbeidserfaring, og kort hva som er dine styrker og hvordan du er som person. Eksempler er nøyaktig, arbeidsom, kreativ, god kollega, liker å jobbe i grupper, eller noe annet som beskriver deg. Mulighetene er mange, men hold det kort og unngå å skrive alder eller årstall slik at sammendraget ikke blir utdatert etter hvert som tiden går. Lag en god beskrivelse av deg selv, så du blir synlig og interessant for en potensiell arbeidsgiver.
Utdannelse
 • Arbeidsgiver er opptatt av hvilken formell kompetanse du har. Derfor er det viktig at du legger til utdannelsen din på CV-en. Selv om du eventuelt kun har grunnskole, få det med. Det vil gjøre CV-en din mer oversiktlig, og den vil virke mer komplett.
 • Jeg vil anbefale deg å utdype litt mer rundt hva utdannelsen din består av. Flere av de som leser CV-er i bedrifter vil trenge litt mer hjelp fra deg om hva utdannelsen inneholder. Skriv kort rundt fagene du tok.
Arbeidserfaring
 • Husk å få med navnet på bedriften du jobbet hos under fanen arbeidserfaring. Det gjør det lettere for arbeidsgivere å få en forståelse av din erfaring, hva du har jobbet med, og om du er den rette personen for dem.
 • Du må få med stillingstittelen du hadde hos arbeidsgiver. Skriv hva du jobbet som, for eksempel butikkmedarbeider, avisbud, konsulent. Det vil være mer oppklarende for den som leser din CV.
 • Skriv hvilken rolle og hva slags arbeidsoppgaver du hadde på hver enkelt arbeidsplass. Det holder for eksempel ikke bare å skrive «butikkmedarbeider». Det er stor forskjell på å jobbe som butikkmedarbeider i matvarebutikk og trelastbutikk. Skriv om oppgaver og ansvarsområder. Få med gode beskrivelser. Dette er veldig viktig å ha med fordi det gir en potensiell arbeidsgiver kjennskap til deg, og de kan lettere vurdere om du er en mulig ny medarbeider hos dem.
Førerkort
 • Sjekk opp førerkortene du har lagt inn. Få inn korrekte datoer og de viktigste førerkortene. Det er ikke viktig for alle jobber at du har lappen på moped eller snøscooter. Viktige førerkort er bil, lov til å kjøre med henger, trucklappen, lov til å kjøre lastebil og så videre.
Språk
 • Skriv inn hva morsmålet ditt er. Det mangler.
 • Vurder om det er nødvendig å ha med alle språkene ut fra jobben du skal søke.
Generelt
 • Se over din CV og sjekk om alt du har skrevet, skal være med. Det kan være lurt å fjerne noe hvis det absolutt ikke er relevant for jobben du skal søke på. Det vil gjøre deg mer interessant for en potensiell arbeidsgiver med en ryddig og lett oversiktlig CV.
 • Ta en ekstra titt på din CV og se etter at det ikke er skrivefeil. Sjekk dette: - Firmanavn må ha stor forbokstav. - Steder skal ha stor forbokstav. - Begynnelsen av en setning skal være med stor bokstav.